Hemofil m 1000 iu iv infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

  • Reçete TürüTuruncu Reçete
  • ATC KoduB02BD02
  • Etkin MaddeOktakog alfa
  • Geri Ödeme KoduA03559
  • Raf Ömrü30 ay
  • Üretim DurumuÜretiliyor

3. HEMOFIL M nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızın dozu hekiminiz tarafından belirlenecektir . Doktorunuz bu dozu, sizdeki kanamalı durumun şiddet ve tipine göre belirleyecektir.

−Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talim atları takip ediniz.

−İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

−Doktorunuz tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Sulandırıldıktan sonra damar içi yoldan kullanılır.

Tedavi, hemofili tedavisinde deneyimli bir hekimin denetiminde başlatılmalıdır.

HEMOFIL M uygulanmasıyla kanınızdaki faktör düzeyle rinde bir yükselme sa ğlanır ve bu şekilde hemofili-A hastasıysanız, sizde görülen pıht ılaşma bozukluklarında geçici bir düzelme sağlanır.

Uygulama şekli:

İlacınız seyreltilerek kullanıma hazırlandıktan sonr a en geç 3 saat içinde ve oda sıcaklı ğında damar içine uygulanmalıdır. HEMOFIL M size uygulanı rken enfeksiyon etkeni bulaşmasına yol açmayacak bir teknikle uygulanacaktır.

İlacınız uygulanmadan önce ve uygulama sırasında nab zınız sayılmalıdır. Nabzınızda belirgin bir artış olduğunda, uygulama hızının azaltılmasıyla ya da infüzyo nun geçici olarak durdurulmasıyla, belirtileri genellikle hızla düzel ir.

HEMOFIL M size uygulanmadan önce enfeksiyon etkeni bulaşmasına yol açmayacak bir teknikle hazırlanacaktır.

Size bir flakondan fazla ilaç uygulanmasına gerek d uyulursa, iki flakonun içeri ği, her bir flakon için ayrı bir filtreli i ğne kullanarak tek enjektöre çekilebilir. Bir filtre li iğnenin, yalnız bir flakonun içeri ğini filtre etmeye yeteceği unutulmamalıdır.

Uygulama hızı:

İlacınız önemli bir reaksiyona yol açmaksızın dakika da 10 mL hızında uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklar ve eri şkinler için doz vücut a ğırlığına göre ayarlanır.

Yaşlılarda kullanımı: Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaci ğer yetmezliği: Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer HEMOFIL M'in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEMOFIL M kullandıysanız:

HEMOFIL M'den kullanmanız gerekenden fazlasını kull anmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEMOFIL M kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

HEMOFIL M ile tedavi sonlandırıldı ğındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Nasıl Kullanılır?

3. HEMOFIL M nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızın dozu hekiminiz tarafından belirlenecektir . Doktorunuz bu dozu, sizdeki kanamalı durumun şiddet ve tipine göre belirleyecektir.

−Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talim atları takip ediniz.

−İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

−Doktorunuz tedavinizin ne kadar sürece ğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Sulandırıldıktan sonra damar içi yoldan kullanılır.

Tedavi, hemofili tedavisinde deneyimli bir hekimin denetiminde başlatılmalıdır.

HEMOFIL M uygulanmasıyla kanınızdaki faktör düzeyle rinde bir yükselme sa ğlanır ve bu şekilde hemofili-A hastasıysanız, sizde görülen pıht ılaşma bozukluklarında geçici bir düzelme sağlanır.

Uygulama şekli:

İlacınız seyreltilerek kullanıma hazırlandıktan sonr a en geç 3 saat içinde ve oda sıcaklı ğında damar içine uygulanmalıdır. HEMOFIL M size uygulanı rken enfeksiyon etkeni bulaşmasına yol açmayacak bir teknikle uygulanacaktır.

İlacınız uygulanmadan önce ve uygulama sırasında nab zınız sayılmalıdır. Nabzınızda belirgin bir artış olduğunda, uygulama hızının azaltılmasıyla ya da infüzyo nun geçici olarak durdurulmasıyla, belirtileri genellikle hızla düzel ir.

HEMOFIL M size uygulanmadan önce enfeksiyon etkeni bulaşmasına yol açmayacak bir teknikle hazırlanacaktır.

Size bir flakondan fazla ilaç uygulanmasına gerek d uyulursa, iki flakonun içeri ği, her bir flakon için ayrı bir filtreli i ğne kullanarak tek enjektöre çekilebilir. Bir filtre li iğnenin, yalnız bir flakonun içeri ğini filtre etmeye yeteceği unutulmamalıdır.

Uygulama hızı:

İlacınız önemli bir reaksiyona yol açmaksızın dakika da 10 mL hızında uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklar ve eri şkinler için doz vücut a ğırlığına göre ayarlanır.

Yaşlılarda kullanımı: Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaci ğer yetmezliği: Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer HEMOFIL M'in etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu ğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEMOFIL M kullandıysanız:

HEMOFIL M'den kullanmanız gerekenden fazlasını kull anmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEMOFIL M kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız .

HEMOFIL M ile tedavi sonlandırıldı ğındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.