Kiovig 2,5 gr/25 ml iv infüzyon için çözelti içeren flakon