Zygosis 40 mg iv enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz 1 flakon