Trivag 300 mg / 200 mg / 100 mg ovul (3 ovul)

3. TRİVAG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 kez gebe yatmadan önce bir ovül 3 gün süreyle kullanılır.

Çift doz kullanmayınız.
Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında TRİVAG'ın etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:
TRİVAG sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayıp kurulayınız. Daha sonra sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi iyice yıkayıp, mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayacak şekilde uzanınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.
TRİVAG yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
TRİVAG 12 yaş altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, TRİVAG tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer yetmezliği:
Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, TRİVAG dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumda TRİVAG'ın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer TRİVAG'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRİVAG kullandıysanız
TRİVAG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktor tarafından önerilen doz aşıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu gibi etkiler görülebilir. Toksik dozlarda ise koma ve hatta ölüm meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve TRİVAG'ın yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

TRİVAG'ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TRİVAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra TRİVAG tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
Nasıl Kullanılır?
3. TRİVAG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 kez gebe yatmadan önce bir ovül 3 gün süreyle kullanılır.

Çift doz kullanmayınız.
Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında TRİVAG'ın etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:
TRİVAG sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayıp kurulayınız. Daha sonra sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi iyice yıkayıp, mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayacak şekilde uzanınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.
TRİVAG yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
TRİVAG 12 yaş altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, TRİVAG tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer yetmezliği:
Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, TRİVAG dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumda TRİVAG'ın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer TRİVAG'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRİVAG kullandıysanız
TRİVAG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktor tarafından önerilen doz aşıldığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu gibi etkiler görülebilir. Toksik dozlarda ise koma ve hatta ölüm meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve TRİVAG'ın yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

TRİVAG'ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TRİVAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra TRİVAG tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.