Jelgo 50 g jel

3. JELGO JEL nasıl kullanılır?

- Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:


Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

- Uygulama yolu ve metodu:

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. JELGO JEL şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir

- Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
JELGO JEL'in içindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

- Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

JELGO JEL'in içerisindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer JELGO JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JELGO JEL kullandıysanız
JELGO JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

JELGO JEL'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JELGO JEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki bildirilmemiştir.
Nasıl Kullanılır?
3. JELGO JEL nasıl kullanılır?

- Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:


Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

- Uygulama yolu ve metodu:

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. JELGO JEL şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir

- Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
JELGO JEL'in içindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

- Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

JELGO JEL'in içerisindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer JELGO JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JELGO JEL kullandıysanız
JELGO JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

JELGO JEL'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JELGO JEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki bildirilmemiştir.