Dianefrol 4 %2,27 glukoz içeren periton diyaliz çözeltisi (1000ml cift torba mini kapak ile)