Viscotears oftalmik jel 10 gr

Güncelleme: 23 Temmuz 2019
Viscotears oftalmik jel 10 gr
  • FirmaBausch + Lomb
  • Satış Fiyatı13,27 TL
  • Barkodu8681738440010
  • SGK Ödeme Farkı0,00 TL

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VISCOTEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

VISCOTEARS'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir: Yan etkiler aşağıdaki kategrilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla olmayan görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Jelin uygulanmasından sonra görmede bulanıklık (geçici)

• Göz kapaklarında yapışma

Yaygın

• Gözde geçici rahatsızlık

• Göz merceğinde rahatsızlık

• Göz kapağında çapaklanma

Yaygın olmayan

• Göz çevresinde şişlik

• Göz kapağında ödem

• Göz ağrısı

• Gözde kaşıntı

• Gözde kızarıklık

• Göz yaşında artış

• Deride iltihaplanma

Bilinmiyor

• Aşırı duyarlılık

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yan Etkileri

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VISCOTEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

VISCOTEARS'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir: Yan etkiler aşağıdaki kategrilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla olmayan görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

• Jelin uygulanmasından sonra görmede bulanıklık (geçici)

• Göz kapaklarında yapışma

Yaygın

• Gözde geçici rahatsızlık

• Göz merceğinde rahatsızlık

• Göz kapağında çapaklanma

Yaygın olmayan

• Göz çevresinde şişlik

• Göz kapağında ödem

• Göz ağrısı

• Gözde kaşıntı

• Gözde kızarıklık

• Göz yaşında artış

• Deride iltihaplanma

Bilinmiyor

• Aşırı duyarlılık

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.