Rantudil forte 60 mg 20 kapsül

Güncelleme: 04 Temmuz 2022
Rantudil forte 60 mg 20 kapsül
 • FirmaMeda Pharma
 • Satış Fiyatı26,29 TL
 • Barkodu8698856150103
 • Gebelik KategorisiC (Gebelik Kategorileri)
 • Aç/TokDiğer
 • SGK Ödeme DurumuÖdenir
 • SGK Ödeme Farkı0,00 TL
 • Reçete TürüNormal Reçete
 • ATC KoduM01AB11
 • Etkin MaddeAsemetasin
 • Original / JenerikOriginal
 • Geri Ödeme KoduA09733
 • İmal / İthalİmal
 • Raf Ömrü48 ay
 • Üretim DurumuÜretiliyor

5-FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER :

5.1-Farmakodinamik özellikler:

Farmakoterapötik grup: Antiinflamatuvarlar ve antiromatik ürünler/ asetik asit türevleri

ATC Kodu: M01AB11

Asemetazin, bir indolasetik asit türevidir. Farmakolojik etkileri esas olarak asemetazinin metabolik bir ürünü olan indometazinin bir kısım etkilerinden dolayıdır.

Asemetazin antiinflamatuvar, analjezik ve antipiretik bir maddedir ve diğer antiinflamatuvarlar gibi trombosit agregasyonunu inhibe eder.

Asemetazin, etkisini konvansiyonel, deneysel inflamasyonlu hayvan modellerinde prostoglandin sentezini inhibe ederek göstermiş olan NSAI, antifilojistik ve analjezik ajandır.

Asemetazin insanda inflamasyona bağlı ağıyı, ödemi ve ateşi azaltır. Ek olarak asemetazin ADP tarafından indüklenen platelet agregasyonunu inhibe eder.

5.2-Farmakokinetik özellikler: Emilim:

Oral dozları takiben asemetazin hızlı ve tam bir şekilde emilir.

Tekrarlanan uygulamalardan sonra (10 güne kadar günde 3 kez) biyoyararlanımı hemen hemen %100'e ulaşır.

Dağılım:

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Asemetazin inflamasyonlu bölgede birikim gösterir. Tedaviden 6 gün sonra son uygulamayı takiben 6. saatte aktif maddenin sinoviyal sıvıda, sinoviyal membranda, kaslarda ve kemikte kandan belirgin olarak daha yüksek konsantrasyonda bulunduğu gösterilmiştir.

Biyotransformasyon:

Asemetazinin farmakolojik olarak aktif metaboliti indometazindir. Farmakolojik olarak inaktif metabolitleri, asemetazinin O-desmetil, des-p-klorobenzoil türevleri ve indometazinin ve asemetazinin glukuronid konjugatlarıdır.

Mide pasajının süresine bağlı olarak zirve plazma düzeyleri asemetazin için 2 mg/l ve aktif metaboliti indometazin için 1.4 mg/l'dir, bu düzeylere 1 – 16 saat (ortalama 2- 3 saat) sonra erişilir.

Aktif maddenin %50'si metabolize olarak feçes ile elimine edilir.

Eliminasyon:

Asemetazin böbrekler yoluyla ve safra ile atılır. Hepatik metabolik parçalanmayı takiben (hidroksilasyon ve konjugasyon) yaklaşık %40'ı farmakolojik olarak inaktif metabolitleri şeklinde böbreklerden elimine edilmektedir. Eliminasyon yarılanma süresi 4.5 saat kadardır ve temel olarak hepatik ve renal

fonksiyonlara bağlı değildir.

Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum:

Doz yanıt ilişkisi doğrusaldır.

5.3-Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite:

Akut toksisite araştırması için yürütülen hayvan deneyleri özel bir duyarlılık göstermemiştir.

Sub-kronik ve kronik toksisite:

Asemetazinin sub-kronik ve kronik toksisitesi, hayvan çalışmalarında gastrointestinal kanalda lezyon ve ülserasyon oluşumu, kanama eğiliminde artış, hepatik veya renal lezyonlar, kan tablosunda değişim şeklinde gözlenmiştir. Sıçanlarda uygulanan 1.0 mg/kg (insanlardaki terapötik doz aralığında) ve maymunlarda uygulanan 4.5 mg/kg (insanlardaki terapötik dozun üstünde) dozlar, hiçbir toksik etki oluşturmayan dozlardır.

Mutajenisite ve kanserojenisite:

Gen mutasyonunu saptamak amacıyla yürütülen in vitro ve in vivo çalışmalarda hiçbir mutajenik etki bulunmamıştır. Sıçanlarda ve farelerdeki uzun dönemli çalışmalar asemetazin için hiçbir karsinojenik potansiyel kanıt oluşturmamıştır.

Üreme toksisitesi:

Asemetazinin embriyotoksik potansiyeli saptama çalışmaları sıçanlarda ve tavşanlarda gerçekleştirilmiştir. Maternal-toksik aralıktaki dozlarda fetal ölüm ve büyüme geriliği gözlenmiştir. Hiçbir malformasyon gözlenmemiştir. Asemetazin daha uzun gebelik süresine ve doğum eyleminde uzamaya neden olmuştur. Fertilite üzerine herhangi bir zarar verici etki gözlenmemiştir.

Farmakolojik Özellikler

5-FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER :

5.1-Farmakodinamik özellikler:

Farmakoterapötik grup: Antiinflamatuvarlar ve antiromatik ürünler/ asetik asit türevleri

ATC Kodu: M01AB11

Asemetazin, bir indolasetik asit türevidir. Farmakolojik etkileri esas olarak asemetazinin metabolik bir ürünü olan indometazinin bir kısım etkilerinden dolayıdır.

Asemetazin antiinflamatuvar, analjezik ve antipiretik bir maddedir ve diğer antiinflamatuvarlar gibi trombosit agregasyonunu inhibe eder.

Asemetazin, etkisini konvansiyonel, deneysel inflamasyonlu hayvan modellerinde prostoglandin sentezini inhibe ederek göstermiş olan NSAI, antifilojistik ve analjezik ajandır.

Asemetazin insanda inflamasyona bağlı ağıyı, ödemi ve ateşi azaltır. Ek olarak asemetazin ADP tarafından indüklenen platelet agregasyonunu inhibe eder.

5.2-Farmakokinetik özellikler: Emilim:

Oral dozları takiben asemetazin hızlı ve tam bir şekilde emilir.

Tekrarlanan uygulamalardan sonra (10 güne kadar günde 3 kez) biyoyararlanımı hemen hemen %100'e ulaşır.

Dağılım:

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Asemetazin inflamasyonlu bölgede birikim gösterir. Tedaviden 6 gün sonra son uygulamayı takiben 6. saatte aktif maddenin sinoviyal sıvıda, sinoviyal membranda, kaslarda ve kemikte kandan belirgin olarak daha yüksek konsantrasyonda bulunduğu gösterilmiştir.

Biyotransformasyon:

Asemetazinin farmakolojik olarak aktif metaboliti indometazindir. Farmakolojik olarak inaktif metabolitleri, asemetazinin O-desmetil, des-p-klorobenzoil türevleri ve indometazinin ve asemetazinin glukuronid konjugatlarıdır.

Mide pasajının süresine bağlı olarak zirve plazma düzeyleri asemetazin için 2 mg/l ve aktif metaboliti indometazin için 1.4 mg/l'dir, bu düzeylere 1 – 16 saat (ortalama 2- 3 saat) sonra erişilir.

Aktif maddenin %50'si metabolize olarak feçes ile elimine edilir.

Eliminasyon:

Asemetazin böbrekler yoluyla ve safra ile atılır. Hepatik metabolik parçalanmayı takiben (hidroksilasyon ve konjugasyon) yaklaşık %40'ı farmakolojik olarak inaktif metabolitleri şeklinde böbreklerden elimine edilmektedir. Eliminasyon yarılanma süresi 4.5 saat kadardır ve temel olarak hepatik ve renal

fonksiyonlara bağlı değildir.

Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum:

Doz yanıt ilişkisi doğrusaldır.

5.3-Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite:

Akut toksisite araştırması için yürütülen hayvan deneyleri özel bir duyarlılık göstermemiştir.

Sub-kronik ve kronik toksisite:

Asemetazinin sub-kronik ve kronik toksisitesi, hayvan çalışmalarında gastrointestinal kanalda lezyon ve ülserasyon oluşumu, kanama eğiliminde artış, hepatik veya renal lezyonlar, kan tablosunda değişim şeklinde gözlenmiştir. Sıçanlarda uygulanan 1.0 mg/kg (insanlardaki terapötik doz aralığında) ve maymunlarda uygulanan 4.5 mg/kg (insanlardaki terapötik dozun üstünde) dozlar, hiçbir toksik etki oluşturmayan dozlardır.

Mutajenisite ve kanserojenisite:

Gen mutasyonunu saptamak amacıyla yürütülen in vitro ve in vivo çalışmalarda hiçbir mutajenik etki bulunmamıştır. Sıçanlarda ve farelerdeki uzun dönemli çalışmalar asemetazin için hiçbir karsinojenik potansiyel kanıt oluşturmamıştır.

Üreme toksisitesi:

Asemetazinin embriyotoksik potansiyeli saptama çalışmaları sıçanlarda ve tavşanlarda gerçekleştirilmiştir. Maternal-toksik aralıktaki dozlarda fetal ölüm ve büyüme geriliği gözlenmiştir. Hiçbir malformasyon gözlenmemiştir. Asemetazin daha uzun gebelik süresine ve doğum eyleminde uzamaya neden olmuştur. Fertilite üzerine herhangi bir zarar verici etki gözlenmemiştir.