Tiacard 25 mg enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü (1 flakon 1 çözücü ampul) İlaç Eşdeğerleri