Optive %0,5 lubrikant göz damlası 15 ml

Güncelleme: 14 Eylül 2018

3.OPTIVE® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz:

OPTIVE®'in olağan dozu günde 4 defa veya ihtiyaç kadar olmak suretiyle her bir sorunlu göz için 1 – 2 damladır.

Uygulama yolu ve metodu:

OPTIVE®'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarmaya gerek yoktur

Eğer siz kullanmadan evvel satın aldığınız şişenin boynundaki kurcalamaya karşı duyarlı mühür kırılmışsa, böyle bir şişeyi kullanmamalısınız.

Kontaminasyonu önlemek için, damlalığı gözünüzle veya başka herhangi bir şeyle temas ettirmeyiniz. Kullandıktan sonra şişenin kapağını düzgünce kapatınız.

1.Ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya eğiniz ve yukarı bakınız.

2.Alt göz kapağınızı küçük bir kavite meydana gelecek şekilde aşağı çekiniz.

3.Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve her bir göze tedavi için gerekli miktar olan 1 damlayı damlatmak için sıkınız.

4.Damlanın alt göz kapağına gitmesi için 30 saniye kadar gözünüzü kapatınız.

Değişik yaş gruplarında kullanım:

Çocuklarda kullanımı: Bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı: Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.

Eğer OPTIVE®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullanmanız herhangi bir zarara neden olmayacaktır.

OPTIVE®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OPTIVE®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu vaktinde alıp tedavinize devam ediniz.

OPTIVE® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

OPTIVE® ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki beklenmemektedir.

Nasıl Kullanılır?

3.OPTIVE® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz:

OPTIVE®'in olağan dozu günde 4 defa veya ihtiyaç kadar olmak suretiyle her bir sorunlu göz için 1 – 2 damladır.

Uygulama yolu ve metodu:

OPTIVE®'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarmaya gerek yoktur

Eğer siz kullanmadan evvel satın aldığınız şişenin boynundaki kurcalamaya karşı duyarlı mühür kırılmışsa, böyle bir şişeyi kullanmamalısınız.

Kontaminasyonu önlemek için, damlalığı gözünüzle veya başka herhangi bir şeyle temas ettirmeyiniz. Kullandıktan sonra şişenin kapağını düzgünce kapatınız.

1.Ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya eğiniz ve yukarı bakınız.

2.Alt göz kapağınızı küçük bir kavite meydana gelecek şekilde aşağı çekiniz.

3.Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve her bir göze tedavi için gerekli miktar olan 1 damlayı damlatmak için sıkınız.

4.Damlanın alt göz kapağına gitmesi için 30 saniye kadar gözünüzü kapatınız.

Değişik yaş gruplarında kullanım:

Çocuklarda kullanımı: Bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı: Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.

Eğer OPTIVE®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla OPTIVE® kullanmanız herhangi bir zarara neden olmayacaktır.

OPTIVE®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OPTIVE®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu vaktinde alıp tedavinize devam ediniz.

OPTIVE® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

OPTIVE® ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki beklenmemektedir.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Pasif Ürünler altında yer almaktadır.