Novaqua tek dozluk göz damlası 30 flakon

Güncelleme: 04 Temmuz 2022
  • FirmaDeva İlaç
  • Satış Fiyatı31,86 TL
  • Barkodu8699525610171
  • Gebelik KategorisiC (Gebelik Kategorileri)
  • SGK Ödeme DurumuÖdenir
  • SGK Ödeme Farkı0,93 TL
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi NOVAQUA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir
Yaygın: 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişide görülebilir
Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Seyrek: 10.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:
- Gözde tahriş
- Gözde ağrı
- Gözde kızarıklık
- Bulanık görme
- Gözde kaşıntı
- Gözde yabancı cisim varmış hissi
- Gözde akıntı
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan Etkileri
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi NOVAQUA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir
Yaygın: 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişide görülebilir
Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Seyrek: 10.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:
- Gözde tahriş
- Gözde ağrı
- Gözde kızarıklık
- Bulanık görme
- Gözde kaşıntı
- Gözde yabancı cisim varmış hissi
- Gözde akıntı
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.