Etkin Maddesi Meningokok, a,c,y,w-135, tetravalan pürifiye polisakkarid antijen (konjüge) İlaçların Listesi (J07AH08)